My cart Shopping Cart 0

No products in the cart.

 1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1   Šie pirkšanas un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka 101fighting.lv veikala (turpmāk tekstā – “internetveikals”) vispārējos lietošanas noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti, kad Pircējs izvēlas, pasūta un nopērk preces, kas tiek piedāvātas internetveikalā, vai citādi izmanto mājaslapas sniegtos pakalpojumus.

1.2   Pirms šī internetveikala izmantošanas, katram 101fighting.lv lietotājam ir uzmanīgi jāizlasa Noteikumi un Paziņojumu par privātumu šajā tīmekļa vietnē. Ja persona izmanto internetveikalu, viņu saista šie Noteikumi un Datu aizsardzības politika. Personai, kas nepiekrīt šiem Noteikumiem un Datu aizsardzības politikai, nav tiesību izmantot šo internetveikalu.

1.3   Šie Noteikumi var un tiks mainīti vienpusēji, paziņojot par izmaiņām vietnē. Internetveikala lietotājam ir regulāri jāiepazīstas ar tiem. Uz tīmekļa vietnes lietotājiem attiecas politikas un noteikumi, kas ir spēkā timekļa vietnes izmantošanas brīdī (kad tiek veikta konkrēta darbība tāda kā pasūtījuma izdarīšana), izņemot gadījumus, kad ar likumu ir jāveic Noteikumu atpakaļejošas izmaiņas. Šādā gadījumā izmaiņas ietekmēs iepriekš izdarītos pasūtījumus.

1.4   Šo internetveikalu persona var izmantot valodā, kas ir pieejama vietnē.

1.5   Izmantojot šo vietni, persona piekrīt:

1.5.1 izmantot šo vietni tikai likumīgiem pieprasījumiem un pasūtījumiem;

1.5.2 neizdarīt nepatiesus vai viltotus pasūtījumus. Ja izdarītais pasūtījums tiek pamatoti uzskatīts par tādu, tīmekļa vietnes pārvaldnieks būs tiesīgs atcelt pasūtījumu;

1.5.3 pareizi un precīzi norādīt savu e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un / vai citu kontaktinformāciju, kas nepieciešama Internetveikala pakalpojumu izpildīšanai. Izmantojot šo vietni, persona piekrīt tam, ka mēs varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar viņu (sk. Privātuma politiku).

1.6   Ja nav sniegta visa nepieciešamā informācija, persona nevarēs izdarīt pasūtījumu.

1.7   Šajā tīmekļa vietnē izdarot pasūtījumu, persona apstiprina, ka viņš vai viņa ir sasniedzis/sasniegusi vecumu, kas piešķir tiesības noslēgt līgumus neatkarīgi, bez trešās puses atļaujas.

INFORMĀCIJA PAR TĪMEKĻA VIETNES PĀRVALDNIEKU UN PĀRDEVĒJU

Šīs tīmekļa vietnes pārvaldītājs un pārdevējs ir SIA “101km”, uzņēmums reģistrēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu (turpmāk tekstā “101km”), juridiskā adrese Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004. Uzņēmuma kods 40203020425, PVN kods LV40203020425, e-pasta adrese info@101fighting.lv.

 1. PASŪTĪJUMI

2.1   Jūs varat izdarīt pasūtījumus šādos veidos:

internetveikalā: 101fighting.lv, izmantojot speciālu pieprasījuma veidlapu internetveikalā.

 • rakstot uz info@101fighting.lv

2.2   Internetveikalā pārdodamo produktu klāsts ir atkarīgs no noliktavā pieejamā preču daudzuma. Tāpēc, ja ir problēmas ar preču piegādi vai noliktavā nav krājumu, 101km patur tiesības sniegt patērētājam informāciju par tādas pašas vai augstākas kvalitātes produktiem, ko var pasūtīt vietā. Ja patērētājs nevēlas pasūtīt piedāvātos produktus, 101km atmaksās samaksāto summu, ja tā jau ir samaksāta.

2.3   Šajā tīmekļa vietnē dažādās pirkuma stadijās tiek attēloti validācijas ekrāni, kas neļauj turpināt pasūtījuma izdarīšanu, ja šajās nodaļās dati tika ievadīti nepareizi. Šajā vietnē tiek attēlota arī pilnīga informācija par precēm, ko tīmekļa vietnes lietotājs ir pievienojis iepirkumu grozam iepirkšanās laikā, lai lietotājs varētu mainīt pasūtījuma informāciju pirms apmaksas.

2.4   Ja maksājums par precēm netika saņemts, pasūtījums netiks izpildīts, izņemot gadījumus, kad klients izvēlas maksājuma veidu, kas ļauj veikt maksājumus pasūtījuma saņemšanas (pieņemšanas) brīdī.

 1. PIEGĀDE

3.1   Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preces tiks piegādātas 1-5 darba dienu laikā, ja pasūtījums tiek izdarīts (un saņemta apmaksa) darba dienā līdz plkst. 16:00. Ja triju darba dienu laikā nesaņēmāt preces, informējiet mūs kādā no šādiem veidiem:

rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

3.2   Piegādes maksa tiek samaksāta kopā ar maksu par precēm.

3.3   Piegāde notiek Latvijā. Piegādes cenu citās valstīs jāsaskaņo iepriekš ar MI- shop:

rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

3.4   Ja tiek iesniegta nepilnīga vai neprecīza informācija (personas dati) vai tā tiek iesniegta formātā, kas nav noteikts tīmekļa vietnē (piem. mobilais tālruņa numurs), 101km vai 101km partneris, kas veic piegādi, nespēs piegādāt preces.

3.5   Ja 101km nespēj piegādāt pasūtītās preces pircēja/ saņēmēja apstākļu dēļ, preces tiks atgrieztas noliktavā un tiks uzskatīs, ka 101km ir izpildījis savu pienākumu piegādāt preces un uzņēmumam būs pamatotas tiesības atteikt samaksātās piegādes maksas atmaksu.

3.6  Ja 15 dienu laikā no pasūtījuma sagatavošanas piegādes dienas pasūtījumu nevar piegādāt iemeslu, kas ir ārpus 101km kontroles, dēļ, tas nozīmē, ka pircējam ir jāatkāpjas no līguma un tas tiks izbeigts. Pēc līguma izbeigšanas maksa, kas tika nomaksāta par precēm, tiks atgriezta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no dienas, kad tiek uzskatīts, ka šādu preču pārdošanas un pirkuma līgums ir izbeigts. Piegādes maksa tiek atlīdzināta, ja preču piegādes neiespējamības iemesls bija ārpus Pircēja kontroles.

3.7   Preces kļūst par Pircēja īpašumu, un nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodots Pircējam no preču piegādes brīža.

 1. PREČU PĀRBAUDE

4.1   Pircējs ir atbildīgs par iepirkumu groza satura pārbaudi pirms pasūtījuma izdarīšanas un maksājuma veikšanas.

4.2   Pircējam 24 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas uz norādīto adresi ir jāinformē 101km par bojātu preču vai preču, kas tika bojātas nosūtīšanas laikā, piegādi vai neatbilstībām rēķinos vai pārvadājuma dokumentos.

4.3   Ja klienta sūdzība tiek apstiprināta, 101km ir jānomaina pasūtījums pret piemērotām precēm.

 

 1. Atkāpšanās tiesības

Patērētājs ir tiesīgs atkāpties no līguma, nesniedzot iemeslu, 14 dienu laikā no turpmāk minētā brīža.

Atkāpšanās no līguma periods izbeidzas 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli (t.i., preces tika piegādātas), vai kad Pircējs vienā pasūtījumā iekļauj vairāk nekā vienu preci un tās tiek piegādātas atsevišķi, 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli.

Lai īstenotu atkāpšanās tiesības, Pircējam ir tas jāziņo SIA “101km”, internetvaikala pārvaldniekam, kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

 • rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

Atkāpšanās no līguma tiek īstenota, aizpildot atkāpšanās no līguma formas paraugu, kas tiek nosūtīts klientam.

Ja patērētājs atkāpjas no līguma, summas, kas ir samaksātas par precēm, tiks atmaksātas 14 dienu laikā no dienas, kad 101km tika informēts par patērētāja lēmumu atkāpties no šī līguma. Apmaksātās summas atmaksā tikai un vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu pēc šo preču atgriešanas 101km veidā, kas ir noteikts šajos Noteikumus un tā inspekcijā.

Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004 vai preces tiek atgrieztas “101km” norīkotajam kurjeram, kuru var pieteikt zvanot pa tālruni rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv. Ja preces tiek atgrieztas cita iemesla dēļ, ne kvalitātes trūkumu dēļ, atgriešanas pakalpojumu maksa ir šāda:

 • par preces atgriešanu no Latvijas: EUR 4.
 • par preces atgriešanu no citām valstīm ir iepriekš jāvienojas rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

Produkta atgriešanas maksa tiek atskaitīta no atmaksātās summas par precēm klientam.

Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma, ja tiek piegādāta kāda no šādām precēm:

 • labas kvalitātes lietotas preces;
 • preces, kas ir ražotas saskaņā ar patērētāja speciālajiem norādījumiem;
 • iepakotas preces, kuras vairs nevar atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

Patērētāja tiesības atkāpties no līguma tiks piemērotas tikai un vienīgi attiecībā uz tiem produktiem, kas tiek atgriezti tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti piegādes laikā. Maksājumi netiek atmaksāti, ja produkts ne tikai netika izpakots, bet arī izmantots, ja produkti nav tādā pašā stāvoklī, kādā tie bija piegādes laikā, vai ja tie tika bojāti. Preces ir jāatgriež, izmantojot oriģinālo iepakojumu.

Pēc atgrieztā priekšmeta pārbaudes “101km” informēs Pircēju, ja atgrieztā prece neatbilst Atgriešanas politikas noteikumiem. Ja atgriešana tiek veikta tiesiski, summa, kas ir samaksāta par preci, tiks izmaksāta pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no datuma, kad jūs informējat par savu nodomu atkāpties no līguma. Neatkarīgi no iepriekš minētajiem nosacījumiem 101km ir tiesīgs neatmaksāt summas, kas ir samaksātas, līdz netiek saņemtas atgrieztās preces.

5.3   Bojātu preču atgriešana.

Ja pircējs uzskata, ka piegādes laikā produkts neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti internetveikalā, vai ir bojāts, viņam vai viņai ir nekavējoties jāsazinās ar 101km kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

 • rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

“101km” rūpīgi pārbaudīs atgriezto produktu un informēs Pircēju pa e-pastu saprātīgā termiņā, ja maksājums par šo produktu tiks atmaksāts vai tas tiks nomainīts (attiecīgajā gadījumā). Kompensācija vai apmaiņa tiks veikta pēc iespējas ātrāk un visos gadījumos 14 dienu laikā no datuma, kad Pircējam tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kas apstiprina, ka maksājuma atgriešana vai preču apmaiņa tiek īstenota.

Summas, kas ir samaksātas par produktiem, ko atgriež bojājuma vai defekta dēļ, tiks atmaksātas pilnā apmērā, tostarp piegādes izmaksas, kas ir saistītas ar produkta transportēšanu, un izmaksas, kas jums rodas par preču atgriešanu. Atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kādā tika veikts pirkums.

Jebkurā gadījumā visām spēkā esošo tiesību aktu tiesībām ir jābūt aizsargātām.

 1. CENAS UN RĒĶINI

6.1   Rēķinos cenas ir norādītas atbilstoši cenām internetveikalā pasūtījuma izdarīšanas dienā. Rēķinos summa tiek norādīta ar PVN.

6.2   Visos gadījumos tiek aprēķināta piegādes maksa. Piegāde ir bez maksas, ja pasūtījums atbilst bezmaksas piegādes nosacījumiem.

6.3   101km nepiedāvā apjoma atlaides.

 1. APMAKSA

7.1   Maksājumu var veikt šādos veidos:

7.1.1  Maksājot ar bankas pārskaitījumu uz 101km bankas kontu. Pārskaitījuma mērķī ir jānorāda pasūtījuma numurs. Paziņojums par veikto maksājumu ir jāsniedz šādos veidos:

rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

Ja paziņojums par maksājumu netiek sniegts kādā no veidiem, kas ir noteikti iepriekš, pasūtījums netiks izpildīts.

7.2   Ja klients grib saņemt rēķinu par avansa maksājumu, vai avansa rēķinu juridiskai personai, tad pasūtījums ir jāveic rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

 1. DATU AIZSARDZĪBA

8.1   Reģistrējoties tīmekļa vietnē, personai ir jāsniedz pareiza un precīza informācija.

8.2   Ja persona reģistrācijas laikā vai pēc tam atklāj kļūdu sniegtajā informācijā, viņa vai viņš var mainīt datus, rakstot uz e-pastu: info@101fighting.lv

 1. ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS ATCELŠANA

9.1   Ja šajos noteikumos nav skaidri noteikts citādi, 101km atbildība par jebkuru produktu, kas ir nopirkts vietnē, ir stingri jāierobežo līdz attiecīgā produkta pirkuma cenai.

9.2   Neatkarīgi no iepriekš minētā 101km atbildība ir neierobežota un netiek atcelta šādos gadījumos:

nāves vai miesas bojājumu gadījumā;

jebkurā gadījumā, kad mūs pretlikumīgi atbrīvoja no atbildības,

ierobežoja atbildību vai mēģināja atbrīvot no atbildības vai ierobežot to;

9.3   Neņemot vērā iepriekš minēto punktu un ciktāl to ļauj likums, mēs neuzņemamies atbildību par šādiem zaudējumiem neatkarīgi no to izcelsmes:

 • ienākumu vai pārdošanas zaudējumi;
 • komerczaudējumi;
 • peļņas vai līgumu zaudēšana;
 • paredzamo ietaupījumu zudums;
 • datu zudums;
 • un vadības vai darba laika zudums.

9.4      Tā kā šī tīmekļa vietne ir atklāta un digitālās informācijas uzglabāšanā un nodošanā pastāv kļūdu iespējamība, mēs negarantējam datu precizitāti un drošību pārraidē vai iegādē šajā tīmekļa vietnē, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

9.5       Šī punkta noteikumi neietekmē Pircēja patērētāja un lietotāja tiesības vai tiesības atkāpties no līguma.

 1. KOMENTĀRI, IETEIKUMI, SŪDZĪBAS UN PRASĪBAS

10.1   Mēs vienmēr gaidām pircēja komentārus un ieteikumus. Jebkādus komentārus un ieteikumus, kā arī pieprasījumus, sūdzības vai prasības nosūtiet, uz e-pasta adresi info@101fighting.lv

10.2   Sūdzības un prasības, kas ir nosūtītas 101km klientu apkalpošanas nodaļai, tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk un juridiski saistošā termiņā.

10.3   Ja uzskatāt, ka jūsu kā pircēja tiesības tika pārkāptas, jūs varat nosūtīt savas sūdzības uz e-pastu, lai noregulētu ārpustiesas kārtībā.